czwartek, 20 października 2016

Perfekt mit seinPerfekt z „sein”
1.    Czasowniki związane z ruchem:
aussteigen – ausgestiegen - wysiadać
ausziehen – ausgezogen - wyprowadzać się
einsteigen – eingestiegen – wsiadać
einziehen – eingezogen – wprowadzać się
fahren – gefahren – jechać
fallen – gefallen – upadać
fliegen – geflogen – latać
gehen – gegangen – iść
kommen – gekommen – przychodzić
laufen – gelaufen – biegać
springen – gesprungen – skakać
umsteigen – umgestiegen – przesiadać się
umziehen – umgezogen – przeprowadzać się
wandern – gewandert – wędrować

2.    Czasowniki zmiany stanu:
aufstehen – aufgestanden – wstawać
aufwachen – aufgewacht – budzić się
einschlafen – eingeschlafen – zasypiać
entstehen – entstanden – powstawać
erkranken – erkrankt – zachorować
sterben – gestorben – umierać
wachsen – gewachsen – rosnąć

3.    Inne czasowniki:
sein – gewesen – być
werden – geworden – stać się, zostać
bleiben – geblieben - pozostawać

środa, 12 października 2016

Zwroty do matury ustnej - mówienie o zaletach i wadachDas Thema scheint mir sehr interessant zu sein. – Ten temat wydaje mi się bardzo interesujący.
Es gibt viele Vor- und Nachteile. – Jest wiele zalet i wad.
Ich kann viele (einige)  Vorteile/Nachteile erwähnen. – Mogę wymienić wiele (kilka) zalety i wad.
Erstens / Zweitens / Drittens / …. – Po pierwsze/ po drugie / po trzecie
Das ist sowohl …………….. als auch……………… - To jest zarówno….jak i ….
Das ist nicht nur,  sondern auch …………. – To jest nie tylko, lecz także ……..
Das ist weder ……..noch …. – To nie jest ani….ani …
Jetzt spreche (erzähle) ich über Vorteile ……/ Nachteile ……………… - Teraz powiem (opowiem) o zaletach/wadach ….
Es ist einfacher/schwieriger/schneller/, …………………… zu ………….. – To jest łatwiejsze/trudniejsze/szybsze…….
Im Gegensatz zu …….. – w przeciwieństwie do….

Zwroty - matura ustnaWyrażanie opinii:
Meiner Meinung nach… - moim zdaniem….
Ich bin sicher, dass ….  – jestem pewny, że ….
Ich finde/glaube/denke…. – uważam/wierzę/myslę….
Das Thema ist wichtiger als die anderen. – Ten temat jest ważniejszy niż inne.
Ich hoffe, dass…. – mam nadzieję, że ….
Es kann so sein, dass….- może tak być, że ….
Ich finde das interessant. – Uważam, że to jest interesujące.
Das gefällt mir gut. – To mi się podoba.

Opis obrazka:
Auf dem Bild sehe ich…. – na obrazku widzę…
Auf dem Bild gibt es … - na obrazku jest…
Im Vordergrund/Im Hintergrund….  – na pierwszym planie/w tle…
Oben/Unten…- na górze/ na dole
Links/Rechts ….- z lewej/ z prawej
In der Mitte …. – na środku

Die Leute auf dem Bild/Foto sehen ……………….aus. – Ludzie na obrazku wyglądają….
Die Leute auf dem Bild/Foto sind in……- ludzie na obrazku są w ….
Die Atmosphäre auf dem Bild ist…. – atmosfera na obrazku jest….
Ich habe ……Fotos zur Auswahl. – mam ….. zdjęć do wyboru.
Ich habe zwei Plakate/Fotos/Bilder zur Auswahl. – mam do wyboru dwa plakaty.
Das sind Fotos von….. – tos ą zdjęcia….
Die Fotos zeigen/präsentieren….. – zdjęcia pokazują/prezentują….
Am besten finde ich Plakat/Bild ….. – najlepszy jest moim zdaniem obrazek….
Am besten passt……- najlepiej pasuje ….
Mich überzeugt am besten Plakat …..- najbardziej przekonujący jest plakat….
Mit Sicherheit wähle ich Foto…. – z całą pewnością wybieram zdjęcie….
Ich entscheide mich für…..- decyduję się na …

piątek, 5 sierpnia 2016

Zapraszam na zajęcia w roku szkolnym 2016/2017! :) Osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu.

czwartek, 8 stycznia 2015

KONKURS, KONKURS!!!

W zakładce konkursy na stronie DEUTSCH-WAGEN-TOUR znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu „Erzähl mir eine grüne Geschichte“! Polega na napisaniu krótkiej pracy/opowiadania w j.niemieckim + wykonanie 5 fotografii do tematu. Zadania do wykonania dla 2 osób. Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!

Wie ist das Wetter heute? Jaka jest dziś pogoda?