wtorek, 3 stycznia 2017

REISEN - podróże - podsumowanie tygodnia

Witajcie,
minął kolejny tydzień nauki słówek. Tym razem temat REISEN, czyli podróże.
Zapraszam na Quizlet, gdzie możecie sobie powtórzyć słownictwo, zrobić teścik, wydrukować słówka:)

wtorek, 27 grudnia 2016

Familie - słownictwodie Familie, - n – rodzina
der Bruder, die Brüder – brat
der Cousin, s – kuzyn
die Cousine, -n – kuzynka
die Eltern(l.mn.) – rodzice
der Enkel, - - wnuk
die Enkelin, -nen – wnuczka
die Enkelkinder (l.mn) - wnuki
die Geschwister (l.mn.) – rodzeństwo
die Groβeltern (l.mn.) – dziadkowie
die Groβmutter, die Groβmütter – babcia
der Groβvater, die Groβväter – dziadek
das Kind, die Kinder - dziecko
die Mutter, die Mütter – mama
die Oma, -s – babcia
der Onkel, - - wujek
der Opa, -s – dziadek
die Schwester, - n – siostra
der Sohn, die Söhne – syn
die Tante, - n – ciocia
die Tochter, die Töchter – córka
der Vater, die Väter – tata
der/die Verwandte, - n – krewny/krewna

czwartek, 22 grudnia 2016

Słówko po niemiecku na dziś

Witajcie!:)
Na Facebooku ruszył mój profil, gdzie zamieszczam każdego dnia trzy niemieckie słówka z przykładowymi zdaniami, najczęściej czasowniki lub zwroty. Nie ma to jak systematyczny trening słownictwa;) Słówka będą różne - łatwiejsze i trudniejsze, co tydzień nowa tematyka! Zaczynamy od tematyki związanej ze Świętami:)
Zapraszam serdecznie do polubienia i udostępniania!:)

www.facebook.com/slowko.niemieckie

wtorek, 20 grudnia 2016

Zwroty przydante do napisania rozprawki

Witam serdecznie!:)
Pisanie rozprawki - to zawsze sprawia problemy. Ważna jest oczywiście treść (!), ale część formalna jest także istotna. Poniżej nieco zwrotów, które ułatwią Wam skonstruowanie poprawnej wypowiedzi:)Wstęp:
Einleitend möchte ich folgende These aufstellen:………… - na wstępie chciałabym postawić następującą tezę.
Im Folgenden möchte ich die Frage behandeln……… - następnie chciałabym poruszyć pytanie…

Argumentacja:

Zunächst möchte ich folgende Feststellung erläutern:….- następnie chciałabym wyrazić kolejne stwierdzenie.
Als nächstes möchte ich auf……………….eingehen. – następnie chciałabym przejść do..
Ein weiterer Punkt ist…-kolejnym punktem jest
Ich möchte noch betonen, dass…….- chciałabym podkreślić, że..
Man sollte berücksichtigen. – powinno się uwzględnić
Erklärend möchte ich hinzufügen, dass……..- wyjaśniając, pragnę uzupełnić, że..
Besonders zu beachten ist……..- szczególnie godne uwagi jest…
Folgende Gründe sprechen dafür/dagegen – następujące powody są „za“/“przeciw“
…………….darf nicht übersehen werden. - ………nie może zostać przeoczone.
Auβerdem darf man nicht vergessen, dass……- poza tym nie można zapomnieć, że
Einige Gründe sprechen dafür, dass…….. – kilka powodów mówi za….
Ich möchte daraf hinweisen…- chciałabym na to wskazać


Zakończenie:
Zusammenfassend/ Abschlieβend kann man also festhalten, dass………….- na zakończenie można zatem stwierdzić, że…
Am Ende möchte ich…….- na koniec chciałabym
So können wir am Ende feststellen, dass……- tak więc na koniec możemy stwierdzić, że
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass……….. – podsumowując da się powiedzieć, że…

czwartek, 8 grudnia 2016

Mein Wohnort - Kurztest :)1.       Przetłumacz:
a)      Autobus –
b)      Tramwaj –
c)       Rower
d)      Metro –
2.       Odpowiedz na pytanie:
a)      Womit fährst du zur Schule? - ……………………………………………………………….
b)      Mit wem fährst du zur Schule?  - ……………………………………………………
3.       Podpisz obrazki:

                                          

4.       Przetłumacz zdania:
a)      Proszę iść prosto, a następnie skręcić w lewo.
______________________________________________________
b)      Proszę iść w prawo aż do skrzyżowania.
_____________________________________________________
c)       Proszę iść przez ulicę.
____________________________________________________
5.       Uzupełnij zdania jednym słowem:
a)      Wie komme ich………………… Post?
b)      Er geht …………………….Kino.
c)       Wie kommen wir ……………………. Restaurant?
6.       Odpowiedz na pytania:
a)      Womit fährst du zur Schule? (das Rad)
………………………………………………………………………………………………………
b)      Mit wem gehst du zu Oma? (der Bruder)
………………………………………………………………………………………………………..
7.       Uzupełnij:
a)      Ich gehe ……………………………….Tanzschule.
b)      ……………………Tanzschule treffe ich meine Freunde.
c)       Wir gehen ………………………..Bibliothek.
d)      …………………………….Bibliothek sprechen wir leise.
e)      Ich entspanne mich …………………..Fitnessstudio.
f)       …………………………….Fitnessstudio gehen wir gern.
8.       Przetłumacz:
a)      Das Hochhaus –
b)      Das Landhaus –
c)       Der Altbau –
9.       Wybierz poprawną odp:
a)      Ich wohne in/auf dem Land.
b)      Wir wohnen im/auf dem Stadtzentrum.
c)       Sie wohnt in der/auf der Siedlung.
d)      Ich wohne im/auf dem Landhaus.