czwartek, 8 grudnia 2016

Mein Wohnort - Kurztest :)1.       Przetłumacz:
a)      Autobus –
b)      Tramwaj –
c)       Rower
d)      Metro –
2.       Odpowiedz na pytanie:
a)      Womit fährst du zur Schule? - ……………………………………………………………….
b)      Mit wem fährst du zur Schule?  - ……………………………………………………
3.       Podpisz obrazki:

                                          

4.       Przetłumacz zdania:
a)      Proszę iść prosto, a następnie skręcić w lewo.
______________________________________________________
b)      Proszę iść w prawo aż do skrzyżowania.
_____________________________________________________
c)       Proszę iść przez ulicę.
____________________________________________________
5.       Uzupełnij zdania jednym słowem:
a)      Wie komme ich………………… Post?
b)      Er geht …………………….Kino.
c)       Wie kommen wir ……………………. Restaurant?
6.       Odpowiedz na pytania:
a)      Womit fährst du zur Schule? (das Rad)
………………………………………………………………………………………………………
b)      Mit wem gehst du zu Oma? (der Bruder)
………………………………………………………………………………………………………..
7.       Uzupełnij:
a)      Ich gehe ……………………………….Tanzschule.
b)      ……………………Tanzschule treffe ich meine Freunde.
c)       Wir gehen ………………………..Bibliothek.
d)      …………………………….Bibliothek sprechen wir leise.
e)      Ich entspanne mich …………………..Fitnessstudio.
f)       …………………………….Fitnessstudio gehen wir gern.
8.       Przetłumacz:
a)      Das Hochhaus –
b)      Das Landhaus –
c)       Der Altbau –
9.       Wybierz poprawną odp:
a)      Ich wohne in/auf dem Land.
b)      Wir wohnen im/auf dem Stadtzentrum.
c)       Sie wohnt in der/auf der Siedlung.
d)      Ich wohne im/auf dem Landhaus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz