wtorek, 20 grudnia 2016

Zwroty przydante do napisania rozprawki

Witam serdecznie!:)
Pisanie rozprawki - to zawsze sprawia problemy. Ważna jest oczywiście treść (!), ale część formalna jest także istotna. Poniżej nieco zwrotów, które ułatwią Wam skonstruowanie poprawnej wypowiedzi:)Wstęp:
Einleitend möchte ich folgende These aufstellen:………… - na wstępie chciałabym postawić następującą tezę.
Im Folgenden möchte ich die Frage behandeln……… - następnie chciałabym poruszyć pytanie…

Argumentacja:

Zunächst möchte ich folgende Feststellung erläutern:….- następnie chciałabym wyrazić kolejne stwierdzenie.
Als nächstes möchte ich auf……………….eingehen. – następnie chciałabym przejść do..
Ein weiterer Punkt ist…-kolejnym punktem jest
Ich möchte noch betonen, dass…….- chciałabym podkreślić, że..
Man sollte berücksichtigen. – powinno się uwzględnić
Erklärend möchte ich hinzufügen, dass……..- wyjaśniając, pragnę uzupełnić, że..
Besonders zu beachten ist……..- szczególnie godne uwagi jest…
Folgende Gründe sprechen dafür/dagegen – następujące powody są „za“/“przeciw“
…………….darf nicht übersehen werden. - ………nie może zostać przeoczone.
Auβerdem darf man nicht vergessen, dass……- poza tym nie można zapomnieć, że
Einige Gründe sprechen dafür, dass…….. – kilka powodów mówi za….
Ich möchte daraf hinweisen…- chciałabym na to wskazać


Zakończenie:
Zusammenfassend/ Abschlieβend kann man also festhalten, dass………….- na zakończenie można zatem stwierdzić, że…
Am Ende möchte ich…….- na koniec chciałabym
So können wir am Ende feststellen, dass……- tak więc na koniec możemy stwierdzić, że
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass……….. – podsumowując da się powiedzieć, że…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz